Arvutiteaduse instituudi seminar, sügis 2006 / kevad 2007

Seminari eesmärgiks on instituudi õppejõudude, teadurite ja doktorantide uuemate teaduspublikatsioonide (ja üldisemalt käsil oleva teadustöö) tutvustamine.
Toimumisaeg: neljapäeviti 15:00 -16:00 (peale kohvikoosolekut)
Koht: Liivi 2-317 (ATI puhkeruum)

Ajakava

Kuupäev ja aegTeema EttekandjaKoht
19.10 Põhikooli matemaatika õppekavadest Tiit Lepmann
Jüri Afanasjev
09.11 Infosüsteemide auditeerimine: miks ja kuidas? Monika Oit
08.03 Designing Combinational Circuits with List Homomorphisms Walter Dosch
24.05 Lähendamine ja plaanimine väledates protsessides Uuno Puus
14.06
15:30
Lineaarvõrrandite, lineaarvõrratuste ja lineaarsete võrrandisüsteemide lahendamine interaktiivses õpikeskkonnas Marina Issakova

Varasemad semestrid