Matemaatika õppekava arendustegevusest Eestis

Tiit Lepmann ja Jüri Afanasjev

Kokkuvõte

Annaksime lühiülevaate matemaatika õppekava arendusest taasiseseisvunud Eestis. Et sellist arendustegevust ei saa käsitleda lahus matemaatikaõpetuse üldisematest probleemidest, siis tulevad vaatluse alla ka mõningad olulisemad probleemid selles valdkonnas: tunnijaotusplaanid, õpetajate kaader, õpilaste suhtumine matemaatikasse, õpetajate järelkasv jt.

slaidid

Täiendavaid materjale

(soovitav enne ettekannet läbi töötada)