Lähendamine ja plaanimine väledates protsessides

Uuno Puus

Väledad protsessid (agile processes) tekkisid umbes 7 aastat tagasi vastukaaluks traditsioonilistele, suurtele ja dokumendimahukatele arendusprotsessidele (RUP, CMM jne). Väleda arendusprotsessi puhul on primaarne tellijale tarnitav süsteem, mis on minimaalselt, kuid süsteemi kasutamiseks piisavalt dokumenteeritud. Tarkvara järjestikused versioonid tarnitakse kliendile küllalt lühikeste (nädal kuni kuu) ajavahemike ehk iteratsioonide jooksul. Oluline on, et iga iteratsiooni lõpul saab tellija süsteemist, algul küll puuduliku funktsionaalsusega, kuid töötava versiooni, et siis selle sobivust hinnata. Kogu arendusprojekti vältel on arendaja tellijaga väga tihedas kontaktis. Selline protsess seab arendusprojekti plaanimisele ja selle projekti läbi viimiseks vajlike ressursside (aeg, raha, inimesed) hindamisele teistsuguseid nõudmisi, kui traditsioonilise arendusprotsessi puhul. Ettekanne tutvustab neid plaanimise ja hindamise meetodeid Mike Cohni 2006 aastal ilmunud raamatu "Agile Estimating and Planning" põhjal.