Teooriapäevad Elvas / Theory Days in Elva


Infosüsteemide turve ja krüptoloogia / Information Security and Cryptology


Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002.a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena. Üritus on toimunud kaks korda aastas Eesti erinevates paikades ja on kasvanud nii osavõtjate arvult kui ka käsitlevate teemade poolest. Käeoleval aastal on uuendusena plaanis kolmed teooriapäevad: talvel ja kevadel konkreetsema temaatilise suunitlusega ning sügisel traditsioonilised kõiki teoreetilisi valdkondi katvad.

Selle aasta teine ning kogu sarja seitsmeteistkümnes üritus keskendub infosüsteemide turvalisusele ja nendega seotud teemadele ning toimub Elvas Verevi motellis 11.-13.06.2010 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Ürituse korraldab Arvutiteaduse tippkeskuse infoturbe ja krüptoloogia töörühm.

Registreerimiseks saata email Liina Kammile aadressil perekonnanimi(at)ut.ee ja Peeter Lauale aadressil eesnimi(at)cyber.ee mitte hiljem kui kolmapäevaks 26.5.2010, märkides muuhulgas oma ettekandesoovi ning saabumise ja lahkumise aja, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!). Korraldajatepoolset transporti seekord ei ole, sest Tartu ja Elva vahel on tihe bussiliiklus.


The Estonian Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters. Over the years, the event has been held in different places over Estonia, almost doubling its participation numbers, and getting more variety of the topics covered. The main new aspect of this year is that the Theory Days will be organized three times, two of which (taking place in Winter and Spring) will have a more specific focus topicwise, while the Autumn one will have the traditional general theoretical scope.

The second event in this year focuses on information security, cryptology and related topics, and will be held in Elva in Verevi motell at 11.-13.06.2010 (from Friday noon to Sunday noon). It is organized by the Information Security and Cryptology working group of EXCS, Centre of Excellence in Computer Science.

To sign up, please send an email to Liina Kamm to the address surname(at)ut.ee and to Peeter Laud to the address first_name(at)cyber.ee by Wednesday 26 May 2010. In your email please let us know whether you would like to give a talk. Moreover, if you arrive later or leave earlier, please let us know NOW (this information is crucial for the organizers)! This time, transportation will not be organized, as there are excellent transportation connections between Tartu and Elva.Eelmiste teooriapäevade veebilehed / Links to pages of previous theory days:


Liina Kamm
Peeter Laud
Helger Lipmaa
Viimane uuendus / last modified 12.5.2010