Toimumisaeg ja -koht:
Üritus Aeg Koht Läbiviija
Loengud E 10:15 Liivi 2-111 Peeter Laud
Praktikumid T 14:15 Liivi 2-111 Ain Isotamm

Teadmised ja oskused, mis kursuse läbinul olema peaks. Eksamil võib osade küsimuste vastamisel materjale kasutada, osade vastamisel ei või. Enne materjalide avamist tuleb nende küsimuste vastused, millele vastamisel materjale kasutada ei tohi, ära anda.

9. jaanuari eksami teooria- ja ülesannetepool. Tulemused. Ülesannete lahenduste osas on pilt üsna masendav. 17. ja 26. jaanuaril küsin ainult teooriaküsimusi (sellevõrra rohkem). 9. jaanuaril eksamil käinud võivad veel korra tulla, kui saadud tulemusega rahul ei ole.

17. jaanuari eksamiküsimused ja tulemused.

26. jaanuari eksamiküsimused ja tulemused. Tulemustelehel rasvases kirjas olevad üliõpilased puuduvad protokollist, s.t. neil tuleb tulemuse kättesaamiseks endale instituudist protokoll küsida.

19. märtsi järeleksami küsimused ja tulemused.

Praktikumides hinde "A+" saanutel pole vaja eksamile tulla. Neil on hinne "A" käes.

Eksamiajad said paika järgmiselt:

Eksami algusaeg 9:15, kestus neli tundi (kuna ÕIS-is on igal pool kirjas, et algab 9:15, eks algame siis 9:15. Kestus on aga sellegipoolest alati 4 tundi).
Konsultatsioonid (kell 16:15): Kui kellelegi ükski neist päevadest kohe üldse ei sobi, siis tuleks kiiresti teada anda.

Loengukiled