Toimumisaeg ja -koht:
Üritus Aeg Koht Läbiviija
Loengud E 10:15 Liivi 2-111 Peeter Laud
Praktikumid T 14:15 Liivi 2-111 Jüri Kiho
Konsultatsioon 05.01.2005
16:00
Liivi 2-402
10.01.2005
16:00
Liivi 2-402
18.01.2005
16:00
Liivi 2-402
14.02.2005
16:00
Liivi 2-315
Eksam 07.01.2005
09:00
Liivi 2-111
12.01.2005
09:00
Liivi 2-122
20.01.2005
09:00
Liivi 2-111
16.02.2005
16:00
Liivi 2-122

Hindamine: praktikumiarvestus ja eksam. Praktikum annab 15% eksamihindest.
Eelmisel aastal oli nii, et need, kelle praktikum oli hinnatud "A+"-ga, said eksamil automaatselt hinde "A". Sel aastal on Jüri Kiho hinnanud praktikume sajapallisüsteemis (tegelikult küll viiekümnepallisüsteemis, sest kõik, kes on praktikumiarvestuse saanud, on vähemalt 50 punkti saanud; 50 punkti praktikumi eest annab seega 0 punkti eksamile juurde). Kui praktikumi eest on saadud p punkti, siis eksamile annab see juurde (p-50)/3,031 punkti, ümardatuna ühelisteni. 100 punkti sel aastal ei ole veel võrdne "A+"-ga eelmisel aastal.

Jüri Kiho otsustas, et "A+"-i on saanud Maria Lorents, Hendrik Nigul, Ott Pruulmann, Tanel Talvik ja Jaanus Uri.

Eksam on planeeritud sellisena, nagu eelmise aasta esimene eksamikord (9.01.2004). Materjal, mida eksamil osata tuleb, on toodud eelmise aasta kodulehel.

Teadmised ja oskused, mis kursuse läbinul olema peaks. Eksamil võib osade küsimuste vastamisel materjale kasutada, osade vastamisel ei või. Enne materjalide avamist tuleb nende küsimuste vastused, millele vastamisel materjale kasutada ei tohi, ära anda.

Eksamitööd:

Kursuse sisu: sama, mis eelmisel aastalgi.

Loengukiled: