Toimumisaeg ja -koht:
Üritus Aeg Koht Läbiviija
Loengud T 12:15 Liivi 2-405 Peeter Laud
Praktikumid N 8:15 Liivi 2-402 Peeter Laud
1. kontrolltöö N, 10.11
8:15
Liivi 2-402
2. kontrolltöö N, 15.12
8:15
Liivi 2-402
kontrolltööde järgitegemine R, 20.01
9:00
Liivi 2-224
Loengute ja praktikumide jaotus pole väga range.

Teadmiste kontroll: kaks kontrolltööd (järeltööd sessi ajal).

Uudised:

Loengute sisu on üldiselt sama, mis eelmistel aastatelgi. Sealt leiab ka loengukonspekti.

Loengute kiled:

1. praktikumis jäi lahenduseta järgmine ülesanne. Defineerime järgmise ümberpaigutusšifri:

Ülesanne: murra lahti krüptotekst, mis on saadud seda šifrit kasutades:
MYAMRARUYIQTENCTORAHROYWDSOYEOUARRGDERNOGW