Toimumisaeg ja -koht:
Üritus Aeg Koht Läbiviija
Loengud K 14:15 Liivi 2-405 Peeter Laud
Praktikumid E 10:15 Liivi 2-202 Meelis Kull
E 14:15 Liivi 2-512 Peeter Laud
T 16:15 Liivi 2-315 Peeter Laud
1. kontrolltöö 20. oktoober
10. november
2. kontrolltöö 15. detsember
Konsultatsioon 03.01.2005
16:00
Liivi 2-611
11.01.2005
16:00
Liivi 2-611
Eksam 05.01.2005
09:00
Liivi 2-611
13.01.2005
09:00
Liivi 2-611
Eksamiprotokolli tagastamine dekanaati 28.01.2005

Teadmiste kontroll:

Hetkeseis (13.01.2005)

Koduseid ülesandeid antakse igas loengus, kontrollimine toimub järgmises praktikumis. Paberi peal pole ülesannete lahendusi esitada tarvis; iga praktikumi alguses märgivad osavõtjad üles, milliste ülesannete lahendusi nad teavad. Seejärel esitatakse ülesannete lahendused; iga ülesande lahenduse esitab juhuslikult valitud üliõpilane, kes seda teab.

Koduste tööde hindamine: iga lahendatud ülesanne annab ühe punkti. Kursuse positiivsele hindele läbimiseks on tarvis lahendada vähemalt 25% ülesannetest. Vähemalt poolte ülesannete lahendamine annab kogutulemusele juurde 5%, vähemalt 75% ülesannete lahendamine 10%.

Loengutes antud ülesannete arv võib varieeruda, ta sõltub põhiliselt sellest, kui hästi loengus läbivõetud materjali pealt ülesandeid saab koostada. Arvatavasti antakse alguses rohkem ülesandeid kui lõpus. Ülesannete koguarv selgub viimases loengus...

Loengute sisu on üldiselt sama, mis eelmisel aastalgi. Kuna aine maht on nüüd suurem (4AP, eelmistel kordadel oli 3AP), siis on kavas pisut materjali lisada.

Loengukonspekti viimane versioon (pdf-kujul ka). Meelis Kull peab praktikumide veebilehte.

Kontrolltööd ja eksamid:

Kodused ülesanded:

Koduülesannete lahendamise tulemused.

Siin on kirjeldatud, kuidas oma koduste tööde tulemust veel parandada saab. Sellega tuleks ühele poole saada enne eksamiprotokolli tagastamist. Peale selle pole ma 24.-27. jaanuaril Tartus...

Loengute kiled: