Toimumisaeg ja -koht:
Üritus Aeg Koht Läbiviija
Loengud T 10:15 Liivi 2-404 Peeter Laud
Praktikumid K 8:15 Liivi 2-402 Meelis Kull
N 10:15 Liivi 2-512 Peeter Laud

Teadmiste kontroll: kaks kontrolltööd või eksam (s.t. eksamile tulles kontrolltööde tulemused unustatakse).

Kontrolltööd ja eksamid:

Loengute sisu on üldiselt sama, mis eelmisel aastalgi.

Loengukonspekti viimane versioon (pdf-kujul ka). Meelis Kull peab praktikumide veebilehte.

Loengute kiled: