Toimumisaeg ja -koht:
Üritus Aeg Koht Läbiviija
Loengud N 10:15 - 12:00 Liivi 2 - 111 Peeter Laud
Praktikumid R 12:15 - 14:00 Liivi 2 - 403 Peeter Laud
E 8:15 - 10:00 Liivi 2 - 402 Meelis Kull
T 10:15 - 12:00 Liivi 2 - 402 Jan Willemson

Teadmiste kontroll: kaks kontrolltööd või eksam (s.t. eksamile tulles kontrolltööde tulemused unustatakse).

Loengumaterjalid (viimati muudetud 03.12.2002; muutusi on üsna mitmes kohas ja omajagu. Muuhulgas sisaldab suurema osa praktikumides esinenud ülesannetest). Sama asi pdf-kujul.

Praktikumides kasutame (vähemalt esialgu) sellel lehel olevaid materjale.

Loengus läbivõetavad teemad. Osa (näiteks algoritmid) võib sattuda praktikumidesse.
Teema Loenguid
Põhimõisted. 1
Euleri graafid. Fleury algoritm. 1
Hamiltoni graafid. 1
Puud. Erinevad definitsioonid. Graafi aluspuud. 1
Puude loendamine. Prüferi koodid. 1
Võrgud ja vood. Max-flow / min-cut. 1
Vastavused ja katted. Halli ja Königi teoreemid. 1
Tutte'i teoreem. 1
Servade värvimine. Vizingi teoreem. 2
Klikid ja sõltumatud hulgad. Ramsey ja Erdösi teoreemid. 1
Tippude värvimine. Tasandiliste graafide definitsioon ja nende värvimine. 6-värvi ja 5-värvi teoreemid. Kromaatiline polünoom. 2
Erdös-Renyi teoreem (eksamil ei küsita). 1
Kokku tuleb 14 loengut. Seega jääb 2 loengut varuks, juhuks kui millegagi kauem aega läheb või mõni loeng ära jääb.

Loengute slaidid:

Kontrolltööd ja lahendused:

Praktikumi slaide (Peetri rühmas):

Eksam on kavandatud neljatunnisena, eksamitööst 70% moodustab "teoreetiline pool" ja 30% ülesanded. Ülesanded on sarnased kontrolltööde ülesannetega, ilmselt tuleb neid siis 3 tükki. Ülesannetes nõutakse ilmselt millegi tõestamist. Teoreetiline pool kujutab endast definitsioonide, teoreemide ja loengus esinenud tõestuste mälu järgi taasesitamist :(. Ülesandeid lahendades võib ka materjale kasutada, aga teoreetilise poole vastused peavad siis selleks ajaks ära antud olema.
Eksamil ei küsita Tutte'i, Vizingi, Kuratowski ja Brooksi teoreemi tõestusi (sõnastusi võib küll küsida). Ka ei küsita Ford-Fulkersoni algoritmi keerukushinnangut puudutavaid materjale.
Eksamil tuleb ka teada igasuguste teoreemide, valemite, algoritmide, arvude jne. nimetusi (s.t. nimetuse järgi tuleb anda sõnastus / definitsioon), kaasa arvatud juhul, kui see nimi loenguslaididel esinenud ei ole, aga on esinenud loengumaterjalides.

17. jaanuaril toimunud konsultatsioonis lepiti veel kokku:

21. jaanuaril toimunud eksamil küsiti järgmisi teooriaküsimusi (sama asi pdf-formaadis) ja ülesandeid (sama asi pdf-formaadis). Lisaks ülesannete lahendused (sama asi pdf-formaadis).

30. jaanuaril toimunud eksamil küsiti järgmisi teooriaküsimusi (sama asi pdf-formaadis) ja ülesandeid (sama asi pdf-formaadis). Lisaks ülesannete lahendused (sama asi pdf-formaadis) ja tulemused.